Domov je doma

Humanitární sbírka pro mámy a táty samoživitele pečující o dítě s postižením a děti ohrožené chudobou.

Anička, Petřík, Julinka a dalších 50 dětí potřebuje právě Vás! Vaše finance mohou zlepšit a změnit jejich budoucí cestu.

Rodiny se stále častěji dostávají do vícečetných krizí. Nemoc nebo zdravotní omezení, onemocnění nebo postižení dítěte, krize bydlení, vysoké náklady na základní potřeby a malé příjmy. Náročné kloubení práce a péče o děti s postiženími, špatné zázemí v původní rodině, dětství v dětském domově, domácí násilí, závislost partnera, náhradní rodinná péče, vývojová traumata apod. Rodiče i přes veškerou snahu nedokáží zajistit plnohodnotnou péči, kterou dítě s postižením nebo jejich sourozenci potřebují.

„Finance využijeme na potravinou a materiální pomoc, nájemné a další náklady spojené s bydlením, obědy do škol, doučování, školní pomůcky, doplatky za léky, zdravotnické služby“, říká Pavla Matyášová ze Společnosti pro ranou péči, která sbírku na podporu rodin pořádá.

 
Mirek
Mirek

Jmenuji se Mirek,

je mi 35 let a jsem sám se třemi dětmi. Michael má 4 roky, Mireček 6 let a Eliška 5 let. Bohužel jako otec samoživitel nevydělávám tolik, abych dětem zajistil vše, co si zaslouží. Moc rád bych jim zařídil dětské pokoje. Vzhledem k náročnosti situace a starostem už nezvládnu vydělat tolik peněz.

Nebylo to tak vždy. Bohužel maminka dětí se o ně nestarala tak, jak bych si představoval a jak by si děti zasloužily. Já sám mám další čtyři bratry, i když tři jsou nevlastní. Moje mamka, když ještě žila, tak hodně pila a otec nás opustil. Po několika letech nás bohužel sociálka mamce odebrala a tenkrát jsem poznal moji nevlastní mamku, která nás vychovávala. Otec s ní žil a jen díky ní jsme neskončili v dětském domově a zažili jsme aspoň trochu normální dětství, i když jen na pár let, než nás otec znovu opustil a já a můj vlastní bratr jsme skončili u babičky.

To je vlastně ten důvod, proč bych děti nikdy neopustil a jsem ochoten pro ně udělat maximum, i když je to občas opravdu moc těžké. S bývalou manželkou jsme chtěli mít taky velkou rodinu a mrzí mě, že to nevyšlo. Člověk se nesmí snadno vzdát a obzvlášť pokud má děti, o které by se nejspíš nikdo jiný nepostaral. Je to přeci jen strašně moc starosti a já bych byl moc rád, aby měly děti lepší dětství nežli já. I když nemají mámu, tak to myslím zvládáme dobře.

Máma samoživitelka pečující o dítě s postižením

Anička měla náročný vstup do života. V průběhu porodu utrpěla vážné poranění. Díky mamince, která toto poranění rozpoznala a upozornila na ně zdravotnický personál, byla započata náročná péče mnoha odborníků. Tato péče do dnešního dne zahrnuje 4× denně cvičení pomocí Vojtovy reflexní lokomoce v domácím prostředí; pravidelné týdenní kontroly této terapie ve středisku daleko od místa bydliště; každotýdenní dojíždění na elektrostimulace.

Na péči o dceru je maminka sama, jelikož partner nepřijal zdravotní stav svého dítěte a do dnešních dnů dává své partnerce za vinu poškození dcery. Osamocení matky v náročné péči o dceru, absence podpory partnera, přítomnost ponižování a každodenních slovních ataků partnera vůči matce dítěte vygradovaly v nelehké rozhodnutí maminky poslechnout opakované výzvy partnera, ať opustí jejich společný domov.

Maminka se nachází ve velké psychické nepohodě. Nutně potřebuje zajistit finance na podnájem, benzín na dojíždění za kvalitními odborníky daleko od nového místa bydliště. A při tom všem musí zvládat každodenní velmi náročnou péči o dítě.

Pomozte ihned rodičům ohrožených dětí s QR kódem v hodnotě 400 Kč

QR Code

Číslo účtu humanitární sbírky je 325306614/0300

Domov je doma